วิธีตั้งค่าก่อนติดตั้งแอพพลิเคชั่น

เข้าไปที่ ตั้งค่า > ระบบป้องกัน > ติ๊กถูกช่อง แหล่งที่ไม่รู้จัก ✓ จากนั้นกดดาวโหลดเเละติดตั้งลงเครื่องได้เลย